ما که هستیم

مردم ایران یکی از با استعداد ترین مردم این کره خاکی هستند، اما متأسفانه بسیاری از آن ها هرگز راه موفقیت را در زندگی پیدا نمی کنند و تمام استعدادشان را به سینه گورستان می برند. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهیم خودمان آزمون و خطا کنیم و چه بسا هرگز راه درست را پیدا نکنیم. من، دکتر امیرعباس کریمی، بنیاد برنامه زندگی را تأسیس کردم که تجربه موفق زندگی خود را در اختیار مردم عزیز قرار دهم و راه درست ثروت را به آن ها نشان دهم. قبل از موفقیت باید ذهنتان را ثروتمند کنید. من و شاگردانم معجزه ذهن ثروتمند را در زندگی خود تجربه کرده ایم و از ثروتی که به زندگیمان وارد شده شگفت زده شدیم، اگر ذهنی ثروتمند و آماده نداشته باشید فرصت های بزرگ زندگی شما یکی پس از دیگری هدر می روند و به زودی خود را در آستانه کهنسالی خواهید دید بی آنکه از ثروت و زندگی لذت برده باشید. در این وبسایت من و همکارانم راه درست ثروت و موفقیت را به شما نشان می دهیم، فقط کافی است بلند شوید و اراده کنید.